Betingelser

 

Når du gjennomfører et kjøp fra Anne Berit Grostad, samtykker du til betingelsene nedenfor.

 

1. Din bruk av innholdet på sidene

Alle kjøp er personlige. Det betyr at all innlogging, tilgang og bruk av ressursene kun kan benyttes av deg. Brudd på denne betingelsen vil føre til at du mister tilgangen, uten refusjon.

Det er ikke tillatt å kopiere, videreformidle eller videreselge noe av innholdet til Anne Berit Grostad. Brudd på denne betingelsen vil kunne få rettslige konsekvenser, samt at du mister tilgangen, uten refusjon.

 

 2. Tilgang til innholdet

Du får tilgang til innholdet på sidene og i Facebook-gruppa idet du melder deg inn.

Du beholder tilgangen til innholdet på sidene og i Facebook-gruppa så lenge du er medlem, men Anne Berit Grostad kan endre innholdet eller avvikle produktet. Ved en eventuell avvikling vil medlemskapet og betalinga opphøre.

 

 3. Anonymitet

Vi behandler alle dine data i tråd med personvernerklæringen.

Som medlem i Facebook-gruppa får du innsyn i de andre medlemmene sitt navn og offentlige profil-info, samt det de andre medlemmene skriver inne i gruppa. Det er et krav at du respekterer privatlivet til de andre på gruppa. Du velger selv hva du vil dele og fortelle andre om deg selv, men du har ikke lov til å videreformidle det de andre medlemmene deler, på noe vis.

Ved eventuelt brudd på denne taushetsplikten vil du først få en advarsel, og ved et gjentatt brudd på denne betingelsen vil du miste tilgang til Facebook-gruppen. Du kan imidlertid fortsatt være medlem av medlemsportalen. Det gis ikke refusjon for beløpet du har betalt inn.

 

4. Pris

Medlemsportalen Spareglede betales som et abonnement på månedlig basis eller årsbasis. Dette velger du når du melder deg inn.

Abonnementet løper til du sier det opp. Dersom du sier opp avtalen, vil du beholde tilgangen til at perioden du har betalt for er utløpt.

Det er ingen bindingstid, og du kan si opp abonnementet når du ønsker. Du beholder tilgangen ut perioden du har betalt for.

Når du melder deg inn vil prisen låses til denne summen så lenge du forblir medlem. Dersom du melder deg ut, og så melder deg inn igjen på et senere tidspunkt, vil du måtte betale summen som da er gjeldende.

 

5. Betaling

Betalinga gjennomføres via Stripe, en av våre samarbeidspartnere. Kjøp med kort er avgiftsfritt.

Du vil motta faktura på epost etter gjennomført kjøp. Alle transaksjoner blir sendt kryptert via via SSL (Secure Sockets Layer) og er helt trygge.

Kontaktinformasjon og betalingsinformasjon lagres ved kjøp, oppbevares i tråd med personvernerklæringen.

 

6. Angre kjøpet

Angreretten gjelder ikke ved kjøp av denne typen digitale produkter ( 6 §22):

" tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen."

Dersom du kjøper tilgang på årsbasis, får du likevel 14 dagers angrerett, siden vi ønsker at du skal være fornøyd med kundeopplevelsen hos Anne Berit Grostad.

Hvis du ønsker å angre årsabonnementet ditt, tar du skriftlig kontakt med Anne Berit Grostad på e-post. Tilgang til portalen og Facebook-gruppa fjernes samme dag som angreretten benyttes.

 

7. Ansvarsfraskrivelse

Anne Berit Grostad gjør sitt ytterste for å oppdatere og kvalitetssikre innholdet i produktet og på nettsiden, men feil kan forekomme. Anne Berit Grostad tar ikke ansvar for eventuelle feil, mangler, bøter, gebyr eller tap som kan oppstå ved feil på, eller feil bruk av, innholdet.

Medlemskapet i medlemsportalen Spareglede har som mål å hjelpe deg å få bedre kontroll over privatøkonomien din. Det gis imidlertid ingen garantier for verken inntjening, framdrift eller resultater som følge av bruken av innholdet.

 

Betingelsene kan bli oppdatert, og du er til enhver tid bundet av de gjeldende betingelsene.

Dersom du er betalende medlem, vil du motta varsel på epost dersom betingelsene blir oppdatert.

 

Publisert: 15.3.2021

Sist oppdatert: 15.3.2021

 
Tilbake til hovedsiden